O nama

Nakon provedenog istraživanja i dobivenim rezultatima o načinu rada ordinacija i klinika dentalne medicine, koje je pokazalo izrazitu potrebu za unapređenjem poslovanja na „novom i modernom“ tržištu, Dental Media Grupa d.o.o. u suradnji sa partnerima pokrenula je program poslovnih seminara i edukacija specijaliziranih za razvoj mekih vještina neophodnih za uspješno vođenje i rast u svakodnevnoj dentalnoj praksi.

Naš cilj je:
dati više od znanja, zato je naša djelatnost usmjerena stvarnim potrebama dentalnih ordinacijama za uspješnijim poslovanjem.
Kroz poslovne edukacije i treninge, Vi i Vaš tim, stječete dodatne vještine koje će vam biti korisne u svakoj poslovnoj situaciji i dati vam prednost na tržištu rada u odnosu na druge.

U što vjerujemo:
Želimo promijeniti svijet edukacija i treninga. Vjerujemo kako je svaka osoba individua sa svojim specifičnostima i zbog toga smo razvili treninge koji se mogu prilagoditi svakom pojedincu ili timu ovisno o njegovim prirodnim preferencijama.
Specijalizirani seminari i treninzi biti će organizirani za vlasnike ordinacija, doktore dentalne medicine, dentalne asistente ali i djelatnike u prodaji, marketingu i administraciji u dentalnoj medicini.

Što nudimo:
Usvajanje novih znanja i vještina  jedinstvenim pristupom kroz otvorene seminare, radionice i In-house treninge širom Republike Hrvatske.
Kroz program poslovnih edukacije naši predavači inspirirati će vas da iskoristite sve potencijale koji leže u vama, iskoristite potencijale tržišta na kojem poslujete, a upotrebom novih, stečenih vještina u praksi brže ćete ostvariti poslovne i osobne ciljeve, povećati produktivnost, postati bolji lideri i dosegnuti željenu izvrsnost u poslovanju.

Poslovni trening za nas nije samo posao,  Trening je naša strast!