Info za oglašivače

Info za oglašivače

Časopis “Dental Tribune International“ distribuira se na tržište Republike Hrvatske u nakladi od 4. 000 primjeraka svim doktorima dentalne medicine. Godišnje 4 izdanja časopisa.


Časopis se distribuira svim doktorima dentalne medicine, klinikama, domovima zdravlja i Stomatološkim fakultetima u Republici Hrvatskoj, distributerima stomatološke opreme i materijala i HKDM-u.

Dental Media Grupa d.o.o. kroz časopis Dental Tribune International omogućava  svim zainteresiranim klijentima interaktivne marketinške i promotivne aktivnosti usmjerene ka ciljanoj skupini potencijalnih kupaca – doktori dentalne medicine. Sve marketinški alati u ponudi osmišljeni su s ciljem ostvarivanja boljih prodajnih i poslovnih rezultata naših klijenata i partnera, što nas čini jedinstvenim na tržištu.

Osim promoviranja kroz časopis Dental Tribune u ponudi su i slijedeći marketinški alati:

  • Prepoznatljivi, jedinstveni dentalni E-newsletter koji šaljemo svakoga mjeseca na više od 4.800 E-mail adresa doktora dentalne medicine u regiji ( HR, BiH, SLO, SRB)
  • E-blast ( E-newsletter samo s materijalom klijenta), kreiran po željama klijenta, jedan je od marketinških alata u našoj ponudi s najvišom interakcijom s potencijalnim kupcima
  • FB Dental Media Grupa – Dental Tribune profil
  • Insertacije letaka, kataloga klijenata putem časopisa DTI
  • Organizacije strukovnih događanja
  • Medijsko pokroviteljstvo

Za sve upite vezano za uvjete oglašavanja, rokove slanja materijala, godišnje Ugovore i ostale mogućnosti suradnje kontaktirajte nas izravno na info@dentalmedia.hr ili na broj telefona 01 6251 990